Loading...

Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1991

Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1991
Tác giả: Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - TS. Trần Hoàng Long
Số trang: 240 trang
Giá tiền: 60.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đi sâu làm rõ mối quan hệ thăng trầm giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong giai đoạn từ 1949 đến 1991, qua đó, đúc rút được những bài học kinh nghiệm trong lịch sử, góp phần hoạch định và thực hiện chính sách đối ngoại khôn khéo đối với Nhật Bản và Trung Quốc - hai đối tác chiến lược của nước ta trong bối cảnh hiện nay.

  Cuốn sách gồm IV chương:

  Chương I: Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc giai đoạn 1949 - 1971;

  Chương II: Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc giai đoạn 1972 - 1978;

  Chương III: Quan hệ hệ Nhật Bản - Trung Quốc giai đoạn 1979 - 1991;

  Chương IV: Nhận xét về quan hệ Nhật - Trung năm 1949 đến năm 1991.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Đình Quý (Chủ biên)
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: Viện khoa học và xã hội nhân văn quân sự
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
  Giá tiền: 98.000 đ