Loading...

Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1991

Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1991
Tác giả: Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - TS. Trần Hoàng Long
Số trang: 240 trang
Giá tiền: 60.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đi sâu làm rõ mối quan hệ thăng trầm giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong giai đoạn từ 1949 đến 1991, qua đó, đúc rút được những bài học kinh nghiệm trong lịch sử, góp phần hoạch định và thực hiện chính sách đối ngoại khôn khéo đối với Nhật Bản và Trung Quốc - hai đối tác chiến lược của nước ta trong bối cảnh hiện nay.

  Cuốn sách gồm IV chương:

  Chương I: Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc giai đoạn 1949 - 1971;

  Chương II: Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc giai đoạn 1972 - 1978;

  Chương III: Quan hệ hệ Nhật Bản - Trung Quốc giai đoạn 1979 - 1991;

  Chương IV: Nhận xét về quan hệ Nhật - Trung năm 1949 đến năm 1991.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ