Loading...

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tác giả: Đại tá, PGS. TS. Trần Đăng Bộ - Thượng tá, TS. Hoàng Văn Phai (Đồng Chủ biên)
Số trang: 236 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương đề cập một số vấn đề lý luận về quân đội tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như: khái niệm nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực, mối quan hệ giữa đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế quốc dân và đào tạo nguồn nhân lực phụ vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiêu chí đánh giá kết quả tham gia đào tạo nguồn nhân lực... Bên cạnh đó, cuốn sách cũng bàn đến thực trạng tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó tác giả đã phân tích khá cụ thể những thành tựu, hạn chế cũng như một số vấn đề đang đặt ra từ thực trạng đó. Trên cơ sở đó, tác giả rút ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người làm trong ngành cũng như các nhà hoạch định chính sách.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ