Loading...

Quản lý nhà nước về thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa

Quản lý nhà nước về thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • quan ly nha nc ve thanh nienTác giả: TS. Vũ Đăng Minh (Chủ biên)

  Số trang: 256

  Giá tiền: 54.400đ

  Xuất bản: 5-2016

  Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc.

  Cuốn sách Quản lý nhà nước về thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa trình bày một số cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả quản lý nhà nước; các chủ trương của Đảng và Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; thực trạng hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên từ năm 1945 đến nay và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách Quản lý nhà nước về thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  T.A

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ