Loading...

Sự thật vấn đề dân chủ và nhân quyền trong chiến lược

Sự thật vấn đề dân chủ và nhân quyền trong chiến lược
Tác giả: PGS, TS. Trương Thành Trung (Chủ biên)
Số trang: 236 trang
Giá tiền: 41.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2012
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với mục đích xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới và dập tắt phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân tiến bộ, thiết lập trật tự thế giới mới do chủ nghĩa đế quốc thống trị, "diễn biến hòa bình" với tư cách là chiến lược toàn cầu đã và đang được các thế lực thù địch sử dụng triệt để với nhiều chiêu bài khác nhau nhằm gây mâu thuẫn, mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước các nước xã hội chủ nghĩa, các nước độc lập, có chủ quyền không khuất phục sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc, tạo ra khủng hoảng chính trị, giành thắng lợi mà không cần chiến tranh.

  Đối với nước ta, kể từ sau khi thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, các thế lực thù địch đã xác định Việt Nam là một trọng điểm chống phá. Bằng các chiêu bài "dân chủ và nhân quyền", "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập"...., các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, hòng gây "tự diễn biến" trong nhân dân, tạo ra sự khủng hoảng về chính trị, làm chệch hướng, dẫn đến sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; trong đó, mục tiêu quan trọng hàng đầu mà chúng xác định là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, lái Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

  Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất, sự thật về vấn đề dân chủ và nhân quyền. quan hệ giữa nó với chiến lược "diễn biến hòa bình" hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Sự thật vấn đề dân chủ và nhân quyền trong chiến lược "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam.

  Cuốn sách luận giải vấn đề dân chủ và cuộc đấu tranh vì dân chủ trong lịch sử nhân loại; âm mưu, thủ đoạn sử dụng chiêu bài "dân chủ và nhân quyền" để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam; nhân quyền và cuộc đấu tranh vì nhân quyền trong lịch sử nhân loại; tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chăm lo, bảo vệ, phát triển quyền con người; kiên định niềm tin và thắng lợi của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay...

  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin thiết thực về vấn đề "dân chủ và nhân quyền", kịp thời phục vụ cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận; phòng, chống "diễn biến hòa bình", bảo vệ sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ở nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Đình Quý (Chủ biên)
  Giá tiền: 199.000 đ