Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • tu tuong HCM ve con nguoi va gphongTác giả: PGS. TS. Lương Minh Cừ, TS. Nguyễn Trung Dũng

  Số trang: 300 trang

  Giá tiền: 65.000đ

  Xuất bản: Tháng 10-2014

  Có thể nói vấn đề con người là vấn đề lớn, được đặt lên hàng đầu và là vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Để góp phần nghiên cứu tư tưởng của Người nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện lý luận phục vụ công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người.

  Cuốn sách trình bày khái quát những nội dung cơ bản về vấn đề con người và giải phóng con người trong lịch sử triết học, phân tích một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người, tập trung nghiên cứu, lý giải và đề xuất một số giải pháp cơ bản có tính chất định hướng nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và giải phóng con người ở nước ta hiện nay.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương 1: Khái quát vấn đề con người và giải phóng con người trong lịch sử triết học.

  Chương 2: Điều kiện, tiền đề hình thành và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người.

  Chương 3: Vấn đề con người và giải phóng con người ở Việt Nam hiện nay.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ