Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • tu tuong HCM ve con nguoi va gphongTác giả: PGS. TS. Lương Minh Cừ, TS. Nguyễn Trung Dũng

  Số trang: 300 trang

  Giá tiền: 65.000đ

  Xuất bản: Tháng 10-2014

  Có thể nói vấn đề con người là vấn đề lớn, được đặt lên hàng đầu và là vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Để góp phần nghiên cứu tư tưởng của Người nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện lý luận phục vụ công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người.

  Cuốn sách trình bày khái quát những nội dung cơ bản về vấn đề con người và giải phóng con người trong lịch sử triết học, phân tích một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người, tập trung nghiên cứu, lý giải và đề xuất một số giải pháp cơ bản có tính chất định hướng nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và giải phóng con người ở nước ta hiện nay.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương 1: Khái quát vấn đề con người và giải phóng con người trong lịch sử triết học.

  Chương 2: Điều kiện, tiền đề hình thành và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người.

  Chương 3: Vấn đề con người và giải phóng con người ở Việt Nam hiện nay.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ