Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • tu tuong HCM veTác giả: TS. Trần Nghị

  Số trang: 276 trang

  Giá tiền: 47.000đ

  Cuốn sách góp phần nghiên cứu chuyên sâu và có hệ thống về nguồn gốc, bản chất, quá trình hình thành, phát triển của những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và quá trình vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

  -  Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật - một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

  - Chương II: Quá trình hình thành, phát triển và các yếu tố chi phối quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật

  - Chương III: Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật

  - Chương IV: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật, góp phần xây dựng, phát triển nhà nước và pháp luật Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - Tạp chí Cộng sản
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: X.Y.Z.
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Việt Hùng - Vũ Thị Thanh Tình - Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ