Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • tu tuong HCM veTác giả: TS. Trần Nghị

  Số trang: 276 trang

  Giá tiền: 47.000đ

  Cuốn sách góp phần nghiên cứu chuyên sâu và có hệ thống về nguồn gốc, bản chất, quá trình hình thành, phát triển của những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và quá trình vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

  -  Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật - một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

  - Chương II: Quá trình hình thành, phát triển và các yếu tố chi phối quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật

  - Chương III: Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật

  - Chương IV: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật, góp phần xây dựng, phát triển nhà nước và pháp luật Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ