Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tu tuong HCM ve to chuc nha nuoc va can bo cong chucTác giả: TS. Hà Quang Ngọc – PGS. TS. Nguyễn Minh Phương

  Số trang: 280

  Giá tiền: 47.000 đồng

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức là một bộ phận trong tư tưởng khoa học và cách mạng của Người, là hệ thống quan điểm về vị trí, vai trò, bản chất và nội dung, phương thức tổ chức nhà nước; về đội ngũ cán bộ, công chức, tạo thành một thể thống nhất nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước và phục vụ nhân dân.

  Trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hôm nay, việc tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức, từ đó vận dụng tư tưởng của Người vào việc hoàn thiện tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam – Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ sức, đủ tài, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới là hết sức cần thiết, có ý nghĩa lớn.

  Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản tập trung trình bày một số vấn đề chung nhất về nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay. Cuốn sách cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin và tài liệu tham khảo bổ ích và là công trình thiết thực kỷ niệm ngày sinh lần thứ 123 của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ