Loading...

Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 - giá trị lịch sử

Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 - giá trị lịch sử
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Đảng
Số trang: 436 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của quân và dân miền Nam đã tạo ra một bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định tới toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

  Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân bắt nguồn từ đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, được sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

  Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 là một nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, biểu hiện bằng sự kết hợp chặt chẽ của lực lượng vũ trang ba thứ quân với sức mạnh chính trị của quần chúng nhân dân; thể hiện sức mạnh tổng hợp của đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

  Tuy vậy, bên cạnh những bài học thắng lợi, Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân cũng để lại một số bài học từ những hạn chế, khuyết điểm. Hơn 45 năm đã trôi qua, chúng ta càng có điều kiện nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan hơn, khoa học hơn, làm sáng tỏ một số vấn đề mới xung quanh sự kiện lịch sử, có ý nghĩa to lớn này.

  Nhằm giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 - giá trị lịch sử do tập thể các nhà khoa học Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ