Loading...

Tuyển tập các nghiên cứu về phát triển và tổ chức lãnh thổ

Tuyển tập các nghiên cứu về phát triển và tổ chức lãnh thổ
Tác giả: Viện chiến lược phát triển
Số trang: 440 trang
Giá tiền: 76.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được hình thành trên cơ sở các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Chiến lược phát triển các năm 2008-2009. Nội dung cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng đang được đặt ra trong quá trình phát triển bền vững đất nước ta hiện nay, đó là cần sớm giải quyết được sự phân hóa giàu – nghèo, việc tham gia mạng phân phối toàn cầu, huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, sử dụng hiệu quả và hợp lý các nguồn tài nguyên.

   Cuốn sách đi sâu vào phân tích nhiều vấn đề này sinh trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế như: giải pháp giảm bớt phân hóa giàu – nghèo để ổn định xã hội, sự tham gia hiệu quả của các doanh nghiệp Việt Nam vào mạng lưới phân phối toàn cầu, các biện pháp huy động vốn đầu tư nói chung và huy động tiết kiệm của dân cư nói riêng cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Ngoài ra, cuốn sách cũng nghiên cứu một số vấn đề khác về phát triển vùng, lãnh thổ như xác định các lãnh thổ động lực, mối quan hệ phát triển giữa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với các vùng lân cận, cơ sở khoa học bảo đảm nhu cầu nước cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, xác định tiêu chí cho mô hình nông thôn đồng bằng sông Hồng, tổ chức lãnh thổ kinh tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ