Loading...

Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội
Tác giả: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân
Số trang: 264 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 1-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách góp phần đấu tranh ngăn chặn, hạn chế sự tác động, ảnh hưởng của các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị và bạn đọc có thêm nguồn tư liệu và những luận cứ khoa học phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, chiến sĩ và tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

  Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

  Phần thứ nhất: Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

  Phần thứ hai: Đấu tranh chống quan điểm đòi “phi chính trị hóa” quân đội; bảo vệ chính trị nội bộ.

  Đây là tài liệu chuyên khảo phục vụ công tác nghiên cứu, học tập của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, đồng thời là tài liệu tham khảo với đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ