Loading...

Về học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Về học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh
Tác giả: Lan Hương
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • ve hoc thuyet quan su120Tác giả: Thiếu tướng, GS. Bùi Phan Kỳ (Chủ biên)

  Số trang: 260

  Giá tiền: 44.000đ

       Cuốn sách Về học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh của Thiếu tướng, GS. Bùi Phan Kỳ (Chủ biên), Đại tá, PGS. TS. Bùi Đình Bôn, Trung tướng, GS. TS. Đỗ Trình, tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu về học thuyết quân sự Việt Nam trước thời đại Hồ Chí Minh; sự phát triển và nâng lên tầm cao mới của học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; dự báo sự phát triển của học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh trong những thập niên đầu thế kỷ XXI. Các tác giả đã phân tích thực tiễn cuộc đấu tranh giành và giữ nền độc lập dân tộc, thực tiễn đấu tranh chống ngoại xâm và các loại hình chiến tranh khác đã diễn ra trong lịch sử Việt Nam; tham khảo, tiếp thu có chọn lọc các học thuyết quân sự của nước ngoài, đồng thời tìm ra điểm khác biệt không cho phép du nhập nguyên xi khái niệm của họ về học thuyết quân sự...

       Cuốn sách là tài liệu góp phần phục vụ việc triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ