Loading...

Về minh bạch hóa hoạt động chính quyền địa phương

Về minh bạch hóa hoạt động chính quyền địa phương
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • ve minh bach hoaTác giả: TS. Trần Thị Diệu Oanh (Chủ biên)

  Số trang: 224 trang

  Giá tiền: 56.000đ

  Xuất bản: Tháng 10-2015

  Cuốn sách trên cơ sở phân tích thực trạng minh bạch hoạt động chính quyền địa phương về quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật, về nội dung văn bản pháp luật, về hoạt động giám sát tại các kỳ họp, các đoàn giám sát, về thủ tục hành chính, quản lý cán bộ, công chức và tài chính công, đã đưa ra các giải pháp tăng cường minh bạch hóa trong hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích, có ý nghĩa cả về phương diện lý luận cũng như thực tiễn đối với việc hoàn thiện hoạt động của chính quyền địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận về minh bạch hóa hoạt động chính quyền địa phương;

  Chương II: Thực trạng minh bạch hóa hoạt động chính quyền địa phương;

  Chương III: Quan điểm và giải pháp tăng cường minh bạch hóa hoạt động chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.

   

   

   


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ