Loading...

Về phòng, chống tham nhũng

Về phòng, chống tham nhũng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • ve phong chong tham nhungTác giả: Hồ Chí Minh

  Số trang: 344 trang

  Giá tiền: 87.000 đ

  Xuất bản: Quý II - 2015

  Công tác chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu là mối quan tâm lớn, thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Người coi tham ô, lãng phí là tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Người chỉ rõ bản chất của tham ô: là lấy của công làm của tư, là gian lận tham lam, tham ô là trộm cướp.

  Cuốn sách Về phòng, chống tham nhũng khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của công tác phòng, chống tham nhũng. Sách do TS. Bùi Mạnh Cường và TS. Nguyễn Thị Tố Uyên sưu tầm, tuyển chọn các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tư tưởng của Người về phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

  Phần I: Giai đoạn trước ngày 2-9-1945;

  Phần II: Giai đoạn từ ngày 2-9-1945 đến tháng 9 năm 1954;

  Phần III: Giai đoạn từ tháng 10-1954 đến tháng 7-1969.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo vô cùng có giá trị trong việc phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ