Loading...

Về phòng, chống tham nhũng

Về phòng, chống tham nhũng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • ve phong chong tham nhungTác giả: Hồ Chí Minh

  Số trang: 344 trang

  Giá tiền: 87.000 đ

  Xuất bản: Quý II - 2015

  Công tác chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu là mối quan tâm lớn, thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Người coi tham ô, lãng phí là tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Người chỉ rõ bản chất của tham ô: là lấy của công làm của tư, là gian lận tham lam, tham ô là trộm cướp.

  Cuốn sách Về phòng, chống tham nhũng khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của công tác phòng, chống tham nhũng. Sách do TS. Bùi Mạnh Cường và TS. Nguyễn Thị Tố Uyên sưu tầm, tuyển chọn các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tư tưởng của Người về phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

  Phần I: Giai đoạn trước ngày 2-9-1945;

  Phần II: Giai đoạn từ ngày 2-9-1945 đến tháng 9 năm 1954;

  Phần III: Giai đoạn từ tháng 10-1954 đến tháng 7-1969.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo vô cùng có giá trị trong việc phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ