Loading...

Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam
Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
Số trang: 372 trang
Giá tiền: 89.000 đ
Xuất bản: Tháng 04-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đề cập nhiều vấn đề quan trọng trong công tác ngoại giao và chính sách ngoại giao theo quan điểm và những đúc kết quý báu từ quá trình nghiên cứu về ngoại giao và các vấn đề quốc tế của tác giả. Trước hết là việc phân tích chính sách đối ngoại từ nhận thức đến hình thành tư duy và hoạch định chính sách với mục tiêu cao nhất là “lợi ích quốc gia”. Đặc biệt, tác giả dành hẳn một phần trong cuốn sách để viết về tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi tư tưởng của Người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong các chính sách đối ngoại của nước ta trong lịch sử và cho đến thời đại ngày nay.

  Cuốn sách cung cấp những thông tin hữu ích về chính sách đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ, là tài liệu tham khảo quý cho bạn đọc và những ai quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Đình Quý (Chủ biên)
  Giá tiền: 199.000 đ