Loading...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Tác giả: Phạm Thị Hải Chuyền
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 25.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, mục đích của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng góp phần thực hiện tốt công tác này và thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh thiết thực góp phần thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra,, giám sát và kỷ luật đảng, do đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm chủ biên.

  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

  Chương II: Tình hình vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng thời gian qua

  Chương III: Yêu cầu và một số giải pháp nhằm tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo thiết thực đối với ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ kiểm tra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của toàn Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ