Loading...

Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (sách chuyên khảo)

Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (sách chuyên khảo)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • van hoa doi ngoai vnTác giả: TS. Vũ Trọng Lâm, PGS. TS. Lê Thanh Bình

  Số trang: 188 trang

  Giá tiền: 59.000đ

  Xuất bản: Tháng 2-2015

  Cuốn sách Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế sẽ giúp bạn đọc hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Cuốn sách hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa và văn hóa đối ngoại, trình bày kinh nghiệm của một số nước về phát triển văn hóa đối ngoại, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; đi sâu phân tích thực tiễn hoạt động văn hóa đối ngoại ở nước ta trong thời gian qua; đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của văn hóa đối ngoại Việt Nam trên cơ sở vận dụng các quan điểm, đường lối, chính sách văn hóa đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thực tiễn hoạt động đối ngoại ở nước ta.

  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Một số vấn đề lý luận về văn hóa đối ngoại;

  Chương II: Hoạt động văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế;

  Chương III: Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ