Loading...

Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ
Tác giả: TS. Nguyễn Hoài Nam
Số trang: 220 trang
Giá tiền: 65.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chính sách việc làm cho lao động nông thôn là vấn đề động, khá phức tạp đang được tiếp tục nghiên cứu ở các địa bàn khác nhau trong các tỉnh Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung. Việc giải quyết tốt vấn đề việc làm cho lao động nông thôn hiện nay do vậy là vấn đề mang tính chiến lược, vừa mang tính lâu dài, vừa mang tính cấp thiết cho sự nghiệp phát triển bền vững của nước ta.

  Nội dung cuốn sách Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ tập trung phân tích chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ, chỉ ra những thành công và hạn chế, đồng thời đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao tác động chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đến năm 2025. Cuốn sách cho thấy: trong thời gian qua, bên cạnh các chính sách của Nhà nước, các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ cũng đã ban hành một số chính sách việc làm để giải quyết những khó khăn cho người dân, đặc biệt là lao động nông thôn của khu vực. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên đời sống người dân nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu việc làm, nghèo đói, tệ nạn xã hội vẫn diễn ra, an sinh xã hội nông thôn chưa bảo đảm, vì vậy việc di dân nông thôn tìm việc làm vẫn diễn ra mạnh mẽ…

  Cuốn sách gồm ba chương:

  - Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân;

  - Chương II: Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ;

  - Chương II: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ.

  T.A

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ