Loading...

Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ
Tác giả: TS. Nguyễn Hoài Nam
Số trang: 220 trang
Giá tiền: 65.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chính sách việc làm cho lao động nông thôn là vấn đề động, khá phức tạp đang được tiếp tục nghiên cứu ở các địa bàn khác nhau trong các tỉnh Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung. Việc giải quyết tốt vấn đề việc làm cho lao động nông thôn hiện nay do vậy là vấn đề mang tính chiến lược, vừa mang tính lâu dài, vừa mang tính cấp thiết cho sự nghiệp phát triển bền vững của nước ta.

  Nội dung cuốn sách Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ tập trung phân tích chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ, chỉ ra những thành công và hạn chế, đồng thời đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao tác động chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đến năm 2025. Cuốn sách cho thấy: trong thời gian qua, bên cạnh các chính sách của Nhà nước, các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ cũng đã ban hành một số chính sách việc làm để giải quyết những khó khăn cho người dân, đặc biệt là lao động nông thôn của khu vực. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên đời sống người dân nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu việc làm, nghèo đói, tệ nạn xã hội vẫn diễn ra, an sinh xã hội nông thôn chưa bảo đảm, vì vậy việc di dân nông thôn tìm việc làm vẫn diễn ra mạnh mẽ…

  Cuốn sách gồm ba chương:

  - Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân;

  - Chương II: Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ;

  - Chương II: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ.

  T.A

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ