Loading...

Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam

 Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam
Tác giả: Trung tướng, PGS.TS. Nguyễn Đình Minh (Chủ biên)
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách luận giải những giá trị truyền thống của đoàn kết dân tộc; cơ sở lý luận, thực tiễn của đường lối, chính sách đoàn kết dân tộc và những thành tựu, bài học kinh nghiệm về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam; quan điểm, phương hướng, giải pháp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay; vạch rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam và định hướng giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; đồng thời làm rõ vai trò và xác định các giải pháp phát huy vai trò của Quân đội nhân dân trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

  Cuốn sách gồm có ba chương:

  Chương 1: Đoàn kết dân tộc - vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam;

  Chương 2: Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam của các thế lực thù địch;

  Chương 3: Quân đội nhân dân Việt Nam góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ