Loading...

Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam

 Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam
Tác giả: Trung tướng, PGS.TS. Nguyễn Đình Minh (Chủ biên)
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách luận giải những giá trị truyền thống của đoàn kết dân tộc; cơ sở lý luận, thực tiễn của đường lối, chính sách đoàn kết dân tộc và những thành tựu, bài học kinh nghiệm về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam; quan điểm, phương hướng, giải pháp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay; vạch rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam và định hướng giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; đồng thời làm rõ vai trò và xác định các giải pháp phát huy vai trò của Quân đội nhân dân trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

  Cuốn sách gồm có ba chương:

  Chương 1: Đoàn kết dân tộc - vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam;

  Chương 2: Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam của các thế lực thù địch;

  Chương 3: Quân đội nhân dân Việt Nam góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ