Loading...

Về văn hóa sinh thái và phát triển bền vững ở nước ta hiện nay

Về văn hóa sinh thái và phát triển bền vững ở nước ta hiện nay
Tác giả: TS. Vi Thái Lang - TS. Trần Thị Hồng Loan
Số trang: 282 trang
Giá tiền: 42.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn đúng đắn hơn về văn hóa sinh thái, phát triển bền vững ở nước ta đang đặt ra đó là: Lý luận về văn hóa sinh thái và phát triển bền vững; kết cấu văn hóa sinh thái; phát triển bền vững và mối quan hệ giữa văn hóa sinh thái và phát triển bền vững của xã hội. Một số vấn đề về văn hóa sinh thái và phát triển bền vững ở Việt Nam như: điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với sự hình thành các giá trị văn hóa sinh thái ở Việt Nam hiện nay; thực trạng văn hóa sinh thái đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Một số giải pháp xây dựng văn hóa sinh thái để phát triển bền vững, tập trung đến những giải pháp: nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống; phát triển đồng bộ các yếu tố của văn hóa sinh thái thúc đẩy sự phát triển bền vững; phát huy vai trò tích cực của các yếu tố phát triển bền vững để nâng cao văn hóa sinh thái.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ