Loading...

Về văn hóa sinh thái và phát triển bền vững ở nước ta hiện nay

Về văn hóa sinh thái và phát triển bền vững ở nước ta hiện nay
Tác giả: TS. Vi Thái Lang - TS. Trần Thị Hồng Loan
Số trang: 282 trang
Giá tiền: 42.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn đúng đắn hơn về văn hóa sinh thái, phát triển bền vững ở nước ta đang đặt ra đó là: Lý luận về văn hóa sinh thái và phát triển bền vững; kết cấu văn hóa sinh thái; phát triển bền vững và mối quan hệ giữa văn hóa sinh thái và phát triển bền vững của xã hội. Một số vấn đề về văn hóa sinh thái và phát triển bền vững ở Việt Nam như: điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với sự hình thành các giá trị văn hóa sinh thái ở Việt Nam hiện nay; thực trạng văn hóa sinh thái đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Một số giải pháp xây dựng văn hóa sinh thái để phát triển bền vững, tập trung đến những giải pháp: nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống; phát triển đồng bộ các yếu tố của văn hóa sinh thái thúc đẩy sự phát triển bền vững; phát huy vai trò tích cực của các yếu tố phát triển bền vững để nâng cao văn hóa sinh thái.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ