Loading...

Phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Giáng Hương
Số trang: 168 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao - nhìn từ góc độ tác động qua lại giữa điều kiện khách quan, nhân tố chủ quan và những đóng góp của nguồn nhân lực nữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua. Trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp để phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay, là tài liệu hữu ích đối với các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và những bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ