Loading...

Phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Giáng Hương
Số trang: 168 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao - nhìn từ góc độ tác động qua lại giữa điều kiện khách quan, nhân tố chủ quan và những đóng góp của nguồn nhân lực nữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua. Trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp để phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay, là tài liệu hữu ích đối với các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và những bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ