Loading...

Về quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt

Về quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kiều Trang
Số trang: 482 trang
Giá tiền: 130.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc hiểu sâu sắc thêm về một một giai đoạn lịch sử thời phong kiến (từ khoảng nửa sau thế kỷ XIV đến nửa đầu thế kỷ XVII) thông qua việc tập trung nghiên cứu quan hệ sách phong, triều cống giữa nhà Minh và các vương triều phong kiến Đại Việt. Cuốn sách còn đúc kết những nét cơ bản trong văn hóa ứng xử đối với nước lớn mà ông cha ta để lại. Đây là những kinh nghiệm lịch sử rất có giá trị gợi cho chúng ta những suy ngẫm trong quan hệ với các nước lớn trong thời đại ngày nay.

  Cuốn sách gồm bốn chương:

  Chương I: Cơ sở của quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt;

  Chương II: Quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt giai đoạn 1368-1527;

  Chương III: Quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt giai đoạn 1527 -1644;

  Chương IV: Một số nhận xét về quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ