Loading...

Tìm hiểu quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính ở Việt Nam

Tìm hiểu quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính ở Việt Nam
Tác giả: Trương Hồng Quang
Số trang: 230 trang
Giá tiền: 53.000 đ
Xuất bản: Tháng 2-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 92 câu hỏi và trả lời ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, được chia làm hai phần chính, cung cấp kiến thức cơ bản, cần thiết về người đồng tính, song tính, chuyển giới, liên giới tính và quyền của nhóm người này trên cơ sở nhận thức là quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam.

  - Phần I gồm 28 câu hỏi và trả lời về kiến thức cơ bản, các vấn đề khác về đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính;

  - Phần II gồm 64 câu hỏi và tình huống về các quyền đặc thù/ bị hạn chế liên quan đến người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính trong các lĩnh vực như: dân sự, hôn nhân gia đình, nuôi con nuôi, sinh con theo phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ; hình sự, y tế, lao động, quân sự... và cơ chế bảo vệ quyền hiện hành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ