Loading...

Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • xa hoi hoa 125Tác giả: TS. Phạm Thị Thu Hương

  Số trang: 204 trang

  Xuất bản: Tháng 5-2017

  Giá bán: 39.000 đồng

  Với kết cấu 3 chương, nội dung sách tập trung trình bày một số nội dung chính sau:

  Thứ nhất, luận giải làm rõ một số vấn đề lý luận về xã hội hóa giáo dục như: quan niệm về xã hội hóa giáo dục, nội dung xã hội hóa giáo dục và tính tất yếu phải thực hiện xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam.

  Thứ hai, phân tích thực trạng và luận giải những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam trong thời gian qua.

  Thứ ba, xác định phương hướng, đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ