Loading...

Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • xa hoi hoa 125Tác giả: TS. Phạm Thị Thu Hương

  Số trang: 204 trang

  Xuất bản: Tháng 5-2017

  Giá bán: 39.000 đồng

  Với kết cấu 3 chương, nội dung sách tập trung trình bày một số nội dung chính sau:

  Thứ nhất, luận giải làm rõ một số vấn đề lý luận về xã hội hóa giáo dục như: quan niệm về xã hội hóa giáo dục, nội dung xã hội hóa giáo dục và tính tất yếu phải thực hiện xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam.

  Thứ hai, phân tích thực trạng và luận giải những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam trong thời gian qua.

  Thứ ba, xác định phương hướng, đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ