Loading...

Quản trị thương mại bán lẻ

Quản trị thương mại bán lẻ
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • quan tri thuong mai255Tác giả: PGS. TS. Đặng Văn Mỹ

  Số trang: 284 trang

  Xuất bản: Tháng 5-2017

  Giá bán: 70.000 đồng

  Nội dung sách được biên soạn dựa trên mục tiêu và chương trình mô học thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại, cung cấp những kiến thức cơ bản, về việc tổ chức và điều hành hệ thống bán lẻ: vai trò và các loại hình bán lẻ hiện đại; các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và xây dựng chuỗi bán lẻ; các bước xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh bán lẻ; thiết kế và trang trí bằng bán lẻ, lựa chọn khu vực bán lẻ, v.v..

  Cuốn sách góp phần giúp bạn đọc, các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị doanh nghiệp  thương mại, các giảng viên và sinh thuộc khối ngành kinh tế hiểu rõ hơn vể hoạt động bán lẻ - sự hấp dẫn của ngành kinh doanh bán lẻ, kiến thức về khách hàng - trung tâm của hoạt động bán lẻ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ