Loading...

Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay (sách chuyên khảo)

Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay (sách chuyên khảo)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • thuc hien nguyen tac1482017Tác giả: TS. Trần Thị Hương

  Số trang: 224 trang

  Giá tiền: 46.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 7-2017

  Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Trước yêu cầu mới của tình hình cách mạng và kinh nghiệm thực tiễn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chính thức đưa vấn đề này lên thành một nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng. Đến nay, việc thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong thực tiễn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Cuốn sách Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay của TS. Trần Thị Hương do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sẽ góp phần giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn vấn đề này. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Những vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

  Chương II: Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay - thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra.

  Chương III: Phương hướng và giải pháp thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ