Loading...

Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng

Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng
Tác giả: TS. Đỗ Văn Nhân – TS. Võ Văn Lợi
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với đất đô thị, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

  Kết cấu cuốn sách gồm III chương:

  Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với đất đô thị;

  Chương II: Thực trạng đất đô thị và quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng;

  Chương III: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ