Loading...

Nâng cao nhu cầu thẩm mỹ trong hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

Nâng cao nhu cầu thẩm mỹ trong hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Lê Hưởng
Số trang: 222 trang
Giá tiền: 47.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách phân tích bản chất, đặc điểm của nhu cầu thẩm mỹ trong hệ thống nhu cầu của con người, chỉ ra những lợi ích và vai trò của nhu cầu thẩm mỹ trong hoạt động nghệ thuật; làm rõ những nhân tố tác động đến nhu cầu thẩm mỹ và thực trạng nhu cầu thẩm mỹ trong hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay; đưa ra các nguyên tắc và giải pháp nâng cao nhu cầu thẩm mỹ của nhân dân, tạo điều kiện để hoạt động thưởng thức, đánh giá, sáng tạo nghệ thuật đóng góp nhiều giá trị cho xã hội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ