Loading...

Từ hành cung Tức Mặc – Thiên Trường đến đô thị Vị Hoàng (thế kỷ XIII-XIX)

Từ hành cung Tức Mặc – Thiên Trường đến đô thị Vị Hoàng (thế kỷ XIII-XIX)
Tác giả: TS. Trần Thị Thái Hà
Số trang: 292 trang
Giá tiền: 95.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề liên quan đến hành cung Tức Mặc - Thiên Trường và đô thị Vị Hoàng từ thế kỷ XIII - XIX như: Cơ sở hình thành, vị trí, ý nghĩa của hành cung Tức Mặc - Thiên Trường trong thể chế chính trị của vương triều Trần thế kỷ XIII -XIV; cơ cấu quản lý và cách thức sử dụng nhân tài trong điều trong điều hành bộ máy chính quyền trung ương đậm tính quý tộc dòng họ của vương triều Trần: vai trò hậu cứ của kinh thành của phủ Thiên Trường trong cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên của dân tộc… Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa của Nam Định thời trung đại được phác họa sinh động bằng sự chuyển dịch từ làng ra phố của Vị Hoàng, một làng cổ ven phủ Thiên Trường xưa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ