Loading...

Một số trào lưu triết học và tư tưởng chính trị phương Tây đương đại

Một số trào lưu triết học và tư tưởng chính trị phương Tây đương đại
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Số trang: 360 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là sự nối tiếp của cuốn sách Lịch sử triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức của tác giả xuất bản năm 2012. Nội dung cuốn sách giới thiệu một số trào lưu triết học chính có ảnh hưởng lớn ở phương Tây và nhiều nước khác trên thế giới như: triết học ngôn ngữ và triết học phân tích; chủ nghĩa thực chứng lôgích hay chủ nghĩa kinh nghiệm lôgích; lý luận về vô thức và tính dục, ...

  Kết cấu cuốn sách gồm 8 chương:

  Chương I: Triết học phân tích, triết học ngôn ngữ và chủ nghĩa thực chứng lôgích;

  Chương II: Chủ nghĩa duy lý phê phán và triết học về xã hội mở của Karl Popper;

  Chương III: Chủ nghĩa hiện sinh;

  Chương IV: Triết học về vô thức trong phân tâm học Freud;

  Chương V: Chủ nghĩa thực dụng;

  Chương VI: Chú giải học hay thông diễn học;

  Chương VII: Chủ nghĩa cấu trúc và thuyết cấu tạo xã hội;

  Chương VIII: Một số trào lưu tư tưởng chính trị phương Tây đương đại.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ