Loading...

Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thúy
Số trang: 230 trang
Giá tiền: 49.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung của cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất trình bày một số vấn đề lý luận về kinh tế tri thức, vai trò của Nhà nước trong phát tiển kinh tế tri thức, kinh nghiệm quốc tế về sử dụng vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức và bài học tham khảo cho Việt Nam. Phần thứ hai phân tích thực trang vai trò của Nhà nước đối với sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam; đánh giá tổng quát về kinh tế tri thức và vai trò của Nhà nước đối với sự hình thành, phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Phần thứ ba là quan điểm định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030-2035.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ