Loading...

Giáo trình Tiếng Việt nâng cao

Giáo trình Tiếng Việt nâng cao
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quế Anh - PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân Hoa - TS. Nguyễn Văn Lượng
Số trang: 260 trang
Giá tiền: 45.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách nhằm rèn luyện và nâng cao các kỹ năng sử dụng tiếng Việt theo khung năng lực ngôn ngữ sáu bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, rèn luyện kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn sử dụng tiếng Việt trong học tập, công tác chính trị - xã hội, quản lý - tổ chức và hợp tác quốc tế đối với lưu học sinh là người nước ngoài học Đại học Chính trị và các ngành học khoa học xã hội và nhân văn tại Việt Nam.

  Giáo trình gồm 9 bài:

  Bài 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Bài 2: Vài nét về tiến trình lịch sử Việt Nam.

  Bài 3: Văn hóa học.

  Bài 4: Tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

  Bài 5: Bản sắc văn hóa Việt Nam.

  Bài 6: Tư tưởng triết học Việt Nam.

  Bài 7: Đối tượng nghiên cứu của khu vực học.

  Bài 8: Tổng hợp về văn hóa học và văn hóa Việt Nam.

  Bài 9: Chính trị học.

  Cuốn giáo trình được sắp xếp theo chủ đề với mức độ từ dễ đến khó, mỗi bài gồm 7 phần phù hợp với đối tượng là người nước ngoài. Cung cấp cho người học vốn từ, cấu trúc ngữ pháp, rèn luyện và nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt, vận dụng các kiến thức vào trong thực tiễn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ