Loading...

Giáo trình quy trình bầu cử (Dành cho chương trình Đại học Chính trị)

Giáo trình quy trình bầu cử (Dành cho chương trình Đại học Chính trị)
Tác giả: TS. Vũ Thị Hoài Phương
Số trang: 272 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp những kiến thức cần thiết về bầu cử, chế độ bầu cử, các nguyên tắc bầu cử và quy trình bầu cử trong các nhà nước hiện đại ngày nay, đặc biệt là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giáo trình gồm 8 chương với thời lượng giảng dạy 2 tín chỉ, bao gồm các vấn đề cơ bản nhất về bầu cử, các hệ thống bầu cử trên thế giới và lý luận, thực tiễn về bầu cử ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ