Loading...

Phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững

Phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững
Tác giả: Nguyễn Dũng Anh
Số trang: 164 trang
Giá tiền: 98.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày có hệ thống khái quát chung những cơ sở lý luận và thực tiễn ngành thủy sản. Trên cơ sở khoa học, đánh giá thực trạng và rút ra nguyên nhân của những hạn chế ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, để thúc đẩy quá trình phát triển cuả ngành trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tác giả đã đưa ra những dự báo, mục tiêu, phương hướng và bảy nhóm giải pháp chủ yếu, đáng chú ý như: giải pháp về đầu tư hạ tầng các khu nuôi trồng thủy sản tập trung và dịch vụ hậu cần nghề cá; giải pháp đổi mới ứng dụng khoa học - công nghệ; giải pháp về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản;...

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ