Loading...

Cẩm nang công tác Mặt trận

Cẩm nang công tác Mặt trận
Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 175.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu khái quát về Mặt trận Tổ quốc qua các thời kỳ, các kỳ đại hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận; lược trích một số văn kiện của Đảng về vai trò, vị trí, quyền hạn và trách nhiệm của Mặt trận; giới thiệu văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) và một số quy định, hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

  Nội dung cuốn sách được chia thành hai phần:

  Phần thứ nhất: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  Phần thứ hai: Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc.

  Đây là cuốn cẩm nang thiết thực và tiện lợi dành cho mỗi cán bộ phụ trách công tác Mặt trận các cấp; sử dụng để tra cứu, tham khảo thông tin bổ ích, quan trọng trong học tập, sinh hoạt và công tác.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ