Loading...

Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh

Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh
Tác giả: Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 70.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, đi sâu phân tích tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh trên các khía cạnh: hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng, kết cấu và nội dung cơ bản của tác phẩm. Từ đó, khẳng định những giá trị và sức sống bền vững của tác phẩm đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời phân tích những bài học rút ra từ việc nghiên cứu tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân để học tập và thực hành tốt hơn “Tư cách người công an cách mệnh”, đồng thời góp phần thiết thực triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ