Loading...

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Tác giả: TS. Phạm Văn Sinh (Chủ biên)
Số trang: 604 trang
Giá tiền: 95.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 10 chương với 717 câu hỏi trắc nghiệm; 264 câu hỏi tự luận, và 112 câu hỏi trả lời ngắn với hai hình thức chính là trắc nghiệm và tự luận, được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Những câu hỏi trong cuốn sách được biên soạn theo phương thức đa dạng hóa để thuận lợi hơn cho việc tham khảo; đồng thời các phương án trả lời với câu hỏi trắc nghiệm, hoặc là gợi ý trả lời với câu hỏi tự luận và câu hỏi ngắn được trình bày súc tích, dễ hiểu và sát với nội dung của giáo trình chuẩn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ