Loading...

Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Nga
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: Tháng 1-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách làm rõ cơ sở lý luận về bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phân tích tình hình bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam trong những năm qua. Từ đó, đề xuất một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.

  Kết cấu cuốn sách gồm 3 chương:

  - Chương 1: Một số vấn đề lý luận về bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay;

  - Chương 2: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra về bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay;

  - Chương 3: Một số nhóm giải pháp chủ yếu nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ