Loading...

Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam

Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam
Tác giả: TS. Lê Hải
Số trang: 240 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng 02-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày chức năng xã hội, đặc điểm, các loại hình phương tiện truyền thông xã hội và đặc điểm tâm sinh lý của giới trẻ ảnh hưởng tới quá trình sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội; thực trạng sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội của giới trẻ Việt Nam hiện nay và mức độ làm chủ trong ứng xử của giới trẻ qua sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội với những ưu điểm và hạn chế, sự tác động trái chiều… Xuất phát từ những tồn tại hiện nay trong sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, tác giả đã đưa ra hệ giải pháp nhằm hạn chế các yếu tố tiêu cực, nhân rộng các yếu tố tích cực từ sự tác động của phương tiện truyền thông xã hội, bảo đảm nguyên tắc, thuận theo sự phát triển mang tính quy luật của sự vật – hiện tượng, tránh sự cấm đoán hay can thiệp sâu thuần túy duy ý chí.

  Cuốn sách góp phần định hướng cho giới trẻ có thể tận dụng được những lợi điểm ưu việt của các phương tiện truyền thông xã hội phục vụ cho cuộc sống, công việc, học tập hằng ngày một cách hữu ích. Đồng thời cũng nhận thức rõ những bất lợi để tỉnh táo, bản lĩnh về nhận thức, rộng đường thực hành, sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội một cách hữu ích.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ