Loading...

Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam

Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam
Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
Số trang: 174 trang
Giá tiền: 75.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nôi dung cuốn sách hệ thống hóa và luận giải rõ cơ sở lý luận về chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế, phân tích kinh nghiệm thành công và thất bại về xây dựng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở một số quốc gia trên thế giới và đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; đồng thời nêu khái quát đặc điểm thị trường dịch vụ y tế ở Việt Nam và phân tích, đánh giá thực trạng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam cùng những thành công, hạn chế. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra một số quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở nước ta trong thời gian tới.

  Kết cấu cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế;

  Chương 2: Thực trạng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam;

  Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam thời gian tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ