Loading...

Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam

Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam
Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
Số trang: 174 trang
Giá tiền: 75.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nôi dung cuốn sách hệ thống hóa và luận giải rõ cơ sở lý luận về chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế, phân tích kinh nghiệm thành công và thất bại về xây dựng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở một số quốc gia trên thế giới và đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; đồng thời nêu khái quát đặc điểm thị trường dịch vụ y tế ở Việt Nam và phân tích, đánh giá thực trạng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam cùng những thành công, hạn chế. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra một số quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở nước ta trong thời gian tới.

  Kết cấu cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế;

  Chương 2: Thực trạng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam;

  Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam thời gian tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ