Loading...

Bàn về mâu thuẫn xung đột lợi ích hiện nay

Bàn về mâu thuẫn xung đột lợi ích hiện nay
Tác giả: Hồ Bá Thâm
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • ban-ve-mau-thuanTác giả: TS. Hồ Bá Thâm

  Số trang: 340 trang

  Giá tiền: 71.000đ

  Cuốn sách được viết với cách tiếp cận tổng quát theo phương pháp triết học - thực tiễn với hai phương diện: một là, phương diện lý luận chung với cách tiếp cận mới để lý giải thực tế về mâu thuẫn lợi ích nhóm; hai là, phân tích khái quát mang tính gợi mở về một số mâu thuẫn, xung đột lợi ích nhóm cụ thể vào loại phức tạp nhất đang nổi lên hiện nay.

  Tác giả đã đề cập một vấn đề lý luận và thực tiễn đang thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu lý luận ở nước ta hiện nay: bản chất, đặc điểm mâu thuẫn, xung đột, nội dung, thực tế mâu thuẫn, xung đột lợi ích ở một số nước trên thế giới. Ngoài ra, còn đề cập việc nhận dạng một số mâu thuẫn xung đột lợi ích hiện nay cũng như tính chất và cách nhìn dự báo gần về vấn đề này. Đặc biệt, chương cuối cuốn sách, tác giả bàn đến việc giải quyết các mâu thuẫn, xung đột lợi ích nhóm, giai tầng xã hội thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và phát triển bền vững đất nước.

  Có thể nói, mâu thuẫn, xung đột lợi ích nhóm đang là một thực tế nóng hổi ở nước ta trong quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, song chưa có nhiều các công trình nghiên cứu về lĩnh vực này một cách hệ thống, nhất là về mặt lý luận dựa trên sự tổng kết thực tiễn. Do vậy, cuốn sách Bàn về mâu thuẫn xung đột lợi ích hiện nay được xuất bản có ý nghĩa quan trọng giúp chúng ta nhận ra sự vận động, biến đổi của xã hội một cách đa dạng, cụ thể hơn, giúp cho việc đề xuất các giải pháp được nhạy bén hơn, phù hợp hơn trong quản lý xã hội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ