Loading...

Chữ

Chữ
Tác giả: TS. Ngô Thị Lan Anh
Số trang: 148 trang
Giá tiền: 28.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích nội dung phạm trù "Tâm" trong Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng, ảnh hưởng của "Tâm" đối với đời sống đạo đức của người Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực của "Tâm".

  Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu được rõ hơn cái "Tâm" trong Phật giáo, từ đó giúp con người hướng thiện góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, an lành hơn. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho đông đảo bạn đọc quan tâm đến văn hóa Việt Nam.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ