Loading...

Công giáo ở miền Trung Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Công giáo ở miền Trung Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Đoàn Triệu Long
Số trang: 284 trang
Giá tiền: 136.000 đ
Xuất bản: Tháng Quý II - 2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Công giáo ở miền Trung Việt Nam trình bày khái quát và có hệ thống, từ hành trình hội nhập đến những xung chạm trong lịch sử, khi Công giáo đặt chân lên vùng đất miền Trung, từ đó đi sâu phân tích hiện trạng và những đặc điểm nổi bật của Công giáo ở vùng đất này; phân tích một số vấn đề về quản lý nhà nước đối với Công giáo, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất một số kiến nghị trong quản lý nhà nước về Công giáo ở miền Trung... Thông qua đó, cuốn sách giúp độc giả có những hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình hình thành và phát triển Công giáo và những đóng góp của giáo dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

  Cuốn sách là đề tài khoa học của TS. Đoàn Triệu Long, nhà nghiên cứu lâu năm về tôn giáo ở Việt Nam, hiện đang công tác tại Học viện Chính trị khu vực III. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách về tôn giáo và độc giả quan tâm vấn đề tôn giáo, văn hóa Việt Nam.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ