Loading...

Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 15/07/2020 - 09:07

Trong hai ngày 09 và 10/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Hoàng Sỹ Cường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Huy Thành, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; Tống Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Bắc Công, Phó Vụ trưởng Vụ I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể đảng viên Nhà xuất bản.

Toàn cảnh Đại hội

Là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật gồm 20 chi bộ trực thuộc, trong đó có 14 chi bộ tại Hà Nội, 6 chi bộ tại miền Trung và miền Nam. Tính đến 01/6/2020, toàn Đảng bộ có 155 đảng viên, gồm 149 đảng viên chính thức và 06 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Nhà xuất bản đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Nhà xuất bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Nhà xuất bản, công tác biên tập, xuất bản của Nhà xuất bản đã được triển khai đúng định hướng, đã thực hiện tổ chức biên tập được 3.050 bản thảo, tổ chức xuất bản được 4.785 đầu sách tương đương 19.995.688 bản in. Sách của Nhà xuất bản đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, bảo đảm chất lượng khoa học và quan điểm chính trị, phục vụ tốt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước. Công tác nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào nền nếp. Nhà xuất bản đã triển khai nghiên cứu và bảo vệ thành công 10 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học; phối hợp với các ban, bộ, ngành, các cơ quan Trung ương tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học. Hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu khai mạc Đại hội

Về công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng luôn được Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản chú trọng nâng cao. Đảng ủy, Lãnh đạo Nhà xuất bản đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của Nhà xuất bản. Đảng bộ đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản. Tập trung quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Cơ chế cung cấp thông tin tiếp tục được đổi mới, kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên nhằm định hướng tư tưởng một cách nhanh chóng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, bồi dưỡng đảng viên mới kết nạp được thực hiện thường xuyên. Đảng bộ đã tổ chức xây dựng và thực hiện Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và chỉ đạo các chi bộ cụ thể hóa thành các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức ở từng đơn vị.

Đảng bộ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có giải pháp cụ thể. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng nâng cao, ngày càng phong phú, thiết thực hơn, chi bộ thực sự phát huy vai trò là nơi trực lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, hằng năm, trên 90% chi bộ đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó tỷ lệ chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu luôn đạt 20%. Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy đã chủ động, tích cực phối hợp với Lãnh đạo Nhà xuất bản trong công tác tổ chức - cán bộ. Chiến lược xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ biên tập, xuất bản; công tác quy hoạch cán bộ các giai đoạn, đặc biệt là quy hoạch cán bộ cấp ủy và bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy các nhiệm kỳ, đã được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ từ cơ sở. Trên cơ sở đó, tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, trong đó chú trọng phát triển, bồi dưỡng cán bộ trẻ có năng lực và triển vọng. Qua đó, việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ được thực hiện đúng quy trình, đối tượng; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được kiện toàn, bổ sung kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm sự kết nối giữa các thế hệ. Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Nhà xuất bản chỉ đạo việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của Nhà xuất bản và của các đơn vị theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Các mặt công tác khác như công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được Đảng bộ coi trọng, thực hiện nghiêm túc.

Nhờ đó, Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản đã thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị của cơ quan, tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ổn định, các tổ chức đoàn thể trong Nhà xuất bản phát huy được vai trò, trách nhiệm và có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mặt công tác của cơ quan, Đảng bộ.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó nhấn mạnh, Đảng ủy Nhà xuất bản tập trung phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, vai trò tiền phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên; phối hợp với Lãnh đạo Nhà xuất bản tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; bảo đảm hiệu quả hoạt động của các chi bộ...

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, những kết quả Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 là nhờ sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Cấp ủy các cấp, đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với việc xây dựng tập thể đoàn kết, cơ quan vững mạnh và phát triển. Trong thời gian qua, Đảng ủy Nhà xuất bản đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với Lãnh đạo Nhà xuất bản thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng; quan tâm công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; củng cố đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Công tác biên tập - xuất bản sách được chú trọng thường xuyên và đạt chất lượng tốt; công tác nghiên cứu khoa học được tiếp tục được đẩy mạnh; hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đóng góp trong hoạt động đối ngoại của Đảng, nâng tầm và mở rộng quan hệ quốc tế giữa Nhà xuất bản với các đối tác nước ngoài. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp ý kiến cho Đại hội, xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ VIII chất lượng và hiệu quả; giới thiệu, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã nghe đại diện các chi bộ đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại diện các chi bộ cũng chia sẻ những cách làm sáng tạo, đổi mới trong hoạt động và sinh hoạt của chi bộ.

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu đạt được của Đảng bộ Nhà xuất bản nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khẳng định: Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên Nhà xuất bản thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà xuất bản luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước, giữ vững và tiếp tục khẳng định vị thế của Nhà xuất bản trong hệ thống chính trị và trong ngành xuất bản Việt Nam. Trong thời gian tới, Đảng ủy Nhà xuất bản cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng của chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.  

Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khóa VIII ra mắt Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khóa VIII gồm 12 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Nhà xuất bản đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 02 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết.

Thu Hằng

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả