Loading...

Dấu ấn năm 2018 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 28/01/2019 - 15:01

Nhìn lại chặng đường năm 2018 vừa qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có nhiều bứt phá trên con đường phát triển sự nghiệp của cơ quan, đơn vị. Những dấu ấn hoạt động trong năm vừa qua đã góp phần nâng tầm vị thế, tạo chỗ đứng cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, không chỉ trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Đầu năm mới Kỷ Hợi, nhóm phóng viên Nhà xuất bản xin lược ghi các hoạt động chính yếu để cùng chia sẻ những khó khăn, thách thức, những cơ hội để gặt hái thành công và đồng hành cùng Nhà xuất bản trong nhiều năm tới. 

Nhiều bộ sách quý có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản đáp ứng nhu cầu của bạn đọc

2018 có thể coi là năm thành công của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khi phát hành hơn 1.050 đầu sách, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Trong đó, xuất bản và phát hành các đầu sách, tài liệu quan trọng phục vụ việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII, nghị quyết các Hội nghị Trung ương của Đảng; sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Trong năm 2018, Nhà xuất bản đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xuất bản cuốn Văn kiện Hội nghị Trung ương 7, 8, khóa XII; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên tập, xuất bản bộ tài liệu (03 cuốn) phục vụ việc quán triệt, học tập các văn kiện Hội nghị Trung ương 7, 8, khóa XII.

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng xuất bản và phát hành nhiều bộ sách quý có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn như: Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước (2 tập);Về cán bộ và công tác cán bộ (Trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng);  Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam;...

Tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020. Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Kết luận số 30-KL/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với các nhà xuất bản xuất bản và phân phối 23 đầu sách và 01 đĩa CD Audio (gồm 03 đầu sách nói) cho cơ cở xã, phường, thị trấn.

Một trong những dấu ấn quan trọng trong năm 2018 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chính là việc tổ chức thành công nhiều Hội thảo khoa học về lý luận, chính trị. Nhà xuất bản đã chủ trì và tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành ở Trung ương tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn cao trên nhiều lĩnh vực, phục vụ trực tiếp đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về xuất bản sách lý luận, chính trị.

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam: Thực trạng, quan điểm, định hướng giải pháp”

Trong năm 2018, Nhà xuất bản đã chủ động phối hợp với các Ban Đảng, các viện nghiên cứu và các nhà khoa học, quản lý tổ chức các hội thảo khoa học: Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp ủy các cấp  phục vụ cho việc trình Ban Bí thư ban hành Quy định mới, thay thế Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm phục vụ cho việc trình Ban Bí thư ban hành Quy định mới, thay thế Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) với chủ đề Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nội dung và giá trị; Tổ chức tọa đàm khoa học An ninh phi truyền thống với Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn đặt ra đối với công tác tham mưu thực hiện Chiến lược biển Việt Nam trong tình hình mới” phục vụ cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XII,...

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”

Ngoài Hội thảo khoa học, các tọa đàm liên quan đến lĩnh vực xuất bản và xuất bản trong thời đại 4.0 cũng được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì tổ chức, nhằm trang bị cho các thế hệ cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản sẵn sàng hành trang để bước vào kỷ nguyên xuất bản số.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ công bố sách xuất bản lần I năm 2018

Nhà xuất bản đã tổ chức thành công Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I, lần thứ II năm 2018. Lễ công bố sách là dịp để Nhà xuất bản thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng quảng bá và giới thiệu sách chính trị, lý luận, pháp luật đến đông đảo bạn đọc trong cả nước, cũng như với bạn bè quốc tế. Thông qua các buổi tiếp xúc, làm việc với các đối tác, đặc biệt là các đoàn đối ngoại của Nhà xuất bản, Nhà xuất bản đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, tiếp thị và phát hành, tiêu thụ sách.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ giao lưu và giới thiệu bộ sách Vùng đất Nam Bộ

Đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng các tác giả, diễn giả, học giả chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ giao lưu và giới thiệu bộ sách Vùng đất Nam Bộ

Song song với việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng tích cực triển khai các hoạt động giao lưu, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, tăng cường mở rộng mối quan hệ, hợp tác với các ban, bộ, ngành Trung ương và nhiều cơ quan khác, tiêu biểu như: Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương,  Hội đồng khoa học các ban Đảng Trung ương, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Viện Sử học, Viện Dân tộc học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Nông dân Việt Nam,...

Đồng thời tăng cường hoạt động đối ngoại quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ngay từ những tháng đầu năm, Nhà xuất bản đã khẩn trương xây dựng kế hoạch đối ngoại tổng thể của cả năm 2018. Nhà xuất bản đã tổ chức đón tiếp và làm việc với Viện sách Cu Ba; tổ chức Đoàn đại biểu sang thăm và làm việc với Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc. Tổ chức đón Đoàn đại biểu Tổ chức sức mạnh hữu nghị Long Island, New York, Hoa Kỳ; Đoàn Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Được sự đồng ý của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền sách với Nhà xuất bản Nhân dân, Trung Quốc dưới sự chứng kiến của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhà xuất bản phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chuyến công tác sang tham dự Hội chợ sách quốc tế Frankfurt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản đã cử nhiều cán bộ đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm theo chương trình bồi dưỡng cán bộ của Đề án 165 tại các nước như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada, Singapo, Pháp... Kết quả các chuyến đi nói trên đều thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu, chương trình cụ thể, có tác dụng thiết thực, mở rộng tầm nhìn, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiểu biết và năng lực, trình độ cho cán bộ của Nhà xuất bản.

Đồng chí  Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách lý luận chính trị dịch sang tiếng Lào cho Bộ Thông tin, Văn hóa và du lịch Lào.

Các hoạt động ấn tượng của tổ chức Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng có nhiều đổi mới thiết thực, nhất là việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, viên chức và người lao động Nhà xuất bản. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động thăm quan, dã ngoại cho các đoàn viên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, cơ quan. Tổ chức các hoạt động tặng quà cho con cán bộ, công chức, viên chức nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tổ chức chuyến đi thực tế nhân ngày 8/3. Công đoàn Nhà xuất bản đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Nhà xuất bản lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Các tiết mục văn nghệ tiêu biểu tại Lễ Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Những hoạt động tiêu biểu trong năm 2018 như xuất bản và phát hành nhiều đầu sách và tài liệu quan trọng; thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020; tổ chức và phối hợp tổ chức cùng các cơ quan, đơn vị các cuộc hội thảo khoa học về lý luận, chính trị có ý nghĩa quan trọng; tăng cường công tác quan hệ, đối ngoại;… là những điểm nhấn ấn tượng, minh chứng cho sự trưởng thành và gặt hái nhiều thành tựu của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản nói riêng và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói chung; đồng thời cũng là nền tảng để Nhà xuất bản tiếp tục vững bước trên con đường thực hiện nhiệm vụ với Đảng, với Nhân dân trong tình hình mới.

Tấn Đức - Kiều Trang - Nguyễn Chắt

(Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật)

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả