Loading...

Dạy tốt, học tốt lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Dạy tốt, học tốt lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Học viện Chính trị khu vực I
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Học tập lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên trang bị đầy đủ, toàn diện, có sự hiểu biết sâu sắc tri thức lý luận chính trị; giữ vững bản lĩnh chính trị; cũng cố, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; là cơ sở để cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sinh thời, Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc mọi công việc”, do vậy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng. Người căn dặn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt”, phải nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm giải quyết các vấn đề do tình hình thế giới và cách mạng nước ta đặt ra.

  Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nói trên, đặc biệt là trong việc dạy và học cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức biên soạn cuốn sách Dạy tốt, học tốt lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ các nội dung: Quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục đích học lý luận chính trị, nội dung dạy và học lý luận chính trị, yêu cầu người dạy và người học lý luận chính trị, quản lý dạy và học lý luận chính trị, điều kiện để dạy và học tốt lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - Tạp chí Cộng sản
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: X.Y.Z.
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Việt Hùng - Vũ Thị Thanh Tình - Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ