Loading...

Gặp mặt Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 06/12/2019 - 12:12

Nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp, những mốc son quan trọng trên chặng đường lịch sử 74 năm hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, giáo dục lòng tự hào, gắn bó với nghề nghiệp, với Nhà xuất bản của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động, nhất là thế hệ trẻ trong cơ quan, sáng 05/12/2019, tại Hà Nội, Lãnh đạo, Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi Gặp mặt Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2019).

Toàn cảnh buổi gặp mặt Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 – 05/12/2019)

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể các cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản tại Hà Nội. Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Bộ Tư lệnh Hải quân và đại diện một số cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã ôn lại chặng đường 74 năm xây dựng, phát triển và những truyền thống vẻ vang của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Nhà xuất bản Sự thật - tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - ra đời và vinh dự được Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. Là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần giữ vững và không ngừng mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng. Từ khi ra đời đến nay, Nhà xuất bản đã không ngừng trưởng thành để đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những thành tựu đạt được, Nhà xuất bản cũng có nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đồng thời đối mặt với những khó khăn, thách thức mới như: chưa có nhiều đầu sách có giá trị, tổng kết lý luận thực tiễn, có sức thuyết phục cao, góp phần lý giải những vấn đề bức xúc đặt ra trong công cuộc đổi mới; sách đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, sách phục vụ thông tin đối ngoại, phục vụ đồng bào dân tộc ít người, sách viết cho cán bộ lãnh đạo, quản lý... số lượng in, phát hành còn thấp; công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản còn nhiều hạn chế, bất cập; sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của một số nhà xuất bản trong lĩnh vực xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật cùng với hiện tượng vi phạm bản quyền, in lậu, trốn thuế... tràn lan chưa được ngăn chặn có hiệu quả, tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng trên thị trường xuất bản phẩm.

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đồng chí cũng đã nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Một là, Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhạy bén với thời cuộc, giữ vững định hướng chính trị của Đảng trong hoạt động xuất bản.

 Hai là, Đổi mới phương thức hoạt động, tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ Nhà xuất bản, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ba là, Tiếp tục phát triển xuất bản truyền thống, đồng thời đẩy mạnh xuất bản điện tử, xây dựng kho dữ liệu sách, tài liệu chính trị trực tuyến phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, học tập của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bốn là, Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị với hiệu quả sản xuất - kinh doanh; chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Năm là, Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, lòng đam mê nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng nghề nghiệp thuần thục, có năng lực thích ứng với điều kiện nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

Sáu là, Phát huy và mở rộng dân chủ, thực hiện công khai minh bạch trong mọi hoạt động, chăm lo xây dựng khối đoàn kết trong Nhà xuất bản, xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Thị Ngọc An - đại diện Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt thế hệ cán bộ trẻ của Nhà xuất bản, đồng chí Phạm Thị Ngọc An bày tỏ lòng tự hào về nghề xuất bản, ý thức về vai trò chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng, phục vụ công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước tới đông đảo các tầng lớp nhân dân của mỗi cán bộ, biên tập viên. Từ đó, tích cực trau dồi tri thức, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình trong công việc; tích cực, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xứng đáng với bề dày truyền thống 74 năm được hun đúc bởi bao thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản; xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của thế hệ cha anh đi trước vào thế hệ tương lai của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả