Loading...

Gia đình và giáo dục gia đình

Gia đình và giáo dục gia đình
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Thủy, TS. Nguyễn Thị Thọ
Số trang: 268 trang
Giá tiền: 45.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung trình bày khái niệm về gia đình, những vấn đề liên quan đến gia đình và chức năng giáo dục của gia đình Việt Nam, đồng thời phân tích một số vấn đề đặt ra đối với gia đình và giáo dục gia đình ở nước ta hiện nay.

  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  - Chương I: Gia đình - Tế bào của xã hội

  - Chương II: Chức năng giáo dục của gia đình Việt Nam

  - Chương III: Những vấn đề của gia đình và giáo dục gia đình ở nước ta hiện nay

  Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho độc giả, nhất là những giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong môn học giáo dục gia đình; cung cấp thêm cơ sở lý luận cần thiết cho những nhà nghiên cứu quan tâm đến vấn đề gia đình và giáo dục gia đình ở Việt Nam hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ