Loading...

Gia đình và giáo dục gia đình

Gia đình và giáo dục gia đình
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Thủy, TS. Nguyễn Thị Thọ
Số trang: 268 trang
Giá tiền: 45.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung trình bày khái niệm về gia đình, những vấn đề liên quan đến gia đình và chức năng giáo dục của gia đình Việt Nam, đồng thời phân tích một số vấn đề đặt ra đối với gia đình và giáo dục gia đình ở nước ta hiện nay.

  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  - Chương I: Gia đình - Tế bào của xã hội

  - Chương II: Chức năng giáo dục của gia đình Việt Nam

  - Chương III: Những vấn đề của gia đình và giáo dục gia đình ở nước ta hiện nay

  Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho độc giả, nhất là những giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong môn học giáo dục gia đình; cung cấp thêm cơ sở lý luận cần thiết cho những nhà nghiên cứu quan tâm đến vấn đề gia đình và giáo dục gia đình ở Việt Nam hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ