Loading...

Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên – ví dụ từ mười một quốc gia, vùng lãnh thổ (sách tham khảo)

Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên – ví dụ từ mười một quốc gia, vùng lãnh thổ (sách tham khảo)
Tác giả: Tổ chức Minh bạch Quốc tế
Số trang: 108 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và trong giáo dục về phòng, chống tham nhũng nói riêng, Tổ chức Hướng tới Minh bạch – Cơ quan đầu mối Quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam biên soạn và xuất bản cuốn sách Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên – ví dụ từ mười một quốc gia, vùng lãnh thổ (sách tham khảo)

  Việc xuất bản cuốn sách bằng tiếng Việt là một trong những kết quả quan trọng trong Chương trình hoạt động của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam: “Tăng cường nhu cầu phòng, chống tham nhũng trong Chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội, giai đoạn 2009 – 2012”.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo giúp bạn đọc có thêm những thông tin trong việc nghiên cứu, nắm được một số biện pháp trong phòng, chống tệ nạn tham nhũng của một số nước trên thế giới đang áp dụng.

   
   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ