Loading...

Hội nghị cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2013

Ngày đăng: 09/01/2014 - 16:01

Sáng 9-1-2014, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2013.

IMG 8682Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đỗ Quý Doãn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ quản nhà xuất bản; lãnh đạo các nhà xuất bản. Các đồng chí: Chu Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản - In - Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn An Tiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Kiểm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Chu Hòa trình bày Báo cáo tóm tắt công tác xuất bản năm 2013. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2013, các nhà xuất bản trong cả nước đã đăng ký 52.325 đầu sách, với 279.720 triệu bản in, nội dung xuất bản phẩm phong phú, đa dạng, trong đó tập trung vào các mảng sách chính như: sách tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sách phục vụ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc xây dựng, sửa đổi Hiến pháp; sách về bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới hải đảo; sách phục vụ chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn An Tiêm đã trình bày Báo cáo công tác chủ quản nhà xuất bản năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, trong đó tập trung đánh giá ưu, nhược điểm trong công tác chủ quản năm 2013 trên các mặt: chỉ đạo thực hiện tôn chỉ, mục đích; đầu tư vốn, cơ sở vật chất - kỹ thuật và các chính sách tài chính hỗ trợ; công tác cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng. Báo cáo cũng đã phân tích nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ quản nhà xuất bản năm 2014 với 6 vấn đề trọng tâm: 1- Cơ quan chủ quản cần tập trung chỉ đạo các nhà xuất bản thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, xuất bản các mảng sách, đề tài trọng tâm như: tuyên truyền về tổng kết đánh giá thành tựu đổi mới, giáo dục lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo…; 2- Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành sắp xếp, lựa chọn mô hình nhà xuất bản phù hợp; 3- Tập trung tăng cường nguồn lực cho các nhà xuất bản, chú trọng cải thiện cơ sở, vật chất - kỹ thuật; 4- Tập trung chỉ đạo nhà xuất bản thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng chiến lược phát triển, quy mô, năng lực, thương hiệu, thị trường; 5- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp chỉ đạo giữa cơ quan chủ quản với các cơ quan chỉ đạo quản lý ngành, giữa cơ quan chủ quản với nhà xuất bản trực thuộc; 6- Tập trung trí tuệ toàn ngành tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư.

IMG 8632

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những vấn đề bất cập trong công tác chủ quản và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác chủ quản trong năm 2014 và những năm tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng cũng như những thành tựu đạt được của các cơ quan chủ quản nhà xuất bản trong năm qua, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và hướng khắc phục để công tác chủ quản nhà xuất bản thực sự phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để các nhà xuất bản hoạt động ngày càng hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và hiệu quả kinh tế trong tình hình mới.

Nguyễn Thúy

 

Bình luận