Loading...

Hội nghị cán bộ chủ chốt Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 30/01/2019 - 17:01

Ngày 28/1/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện chương trình công tác năm, nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Nhà xuất bản năm 2018, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ và đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động của Nhà xuất bản năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Nhà xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Lãnh đạo các đơn vị tại Hà Nội, Thủ trưởng các chi nhánh, Trung tâm Phát hành sách.

Đồng chí Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản đã trình bày tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản trong năm 2018, như: công tác thực hiện kế hoạch đề tài, biên tập, xuất bản; công tác thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ trước in và in; công tác tuyên truyền, tiếp thị và phát hành, tiêu thụ sách; kết quả tài chính…

Nhìn chung, năm 2018, Nhà xuất bản tiếp tục phát huy thành quả sản xuất, kinh doanh năm 2017: số đầu sách Trung ương đặt hàng và doanh thu sách tự phát hành đạt kỷ lục từ trước đến nay; phối hợp có hiệu quả với các ban, cơ quan đảng Trung ương và các đối tác, khách hàng trong việc xuất bản, in và phát hành sách; tiếp tục triển khai đề án cung cấp sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; dịch sách cho Lào; cơ chế tăng quyền chủ động gắn với trách nhiệm đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh bước đầu phát huy hiệu quả. Một số thống kê cụ thể: năm 2018, số đề tài đăng ký xuất bản của toàn Nhà xuất bản là 971 đề tài. Số bản thảo thực tế nộp duyệt là 620 bản thảo bằng 63, 9 so với số đề tài đăng ký và bằng 93% so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến ngày 31/12/2018, số lượng sách xuất bản (gồm sách in mới, tái bản, in nối) là 1.050 lượt đầu sách với số lượng in 4.243.200 bản, 872.876.400 trang in quy đổi; thực hiện phân phối 23 đầu sách và 01 đĩa CD Audio cho cơ sở xã, phường, thị trấn với 843,420 bản; tổ chức dịch sang tiếng Lào và xuất bản 15 đầu sách (16 cuốn) đề tặng cho Lào; tham gia các triển lãm sách như: Hội sách Xuân 2018, Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018, tổ chức giao lưu - giới thiệu bộ sách Vùng đất Nam Bộ tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự Lễ công bố bộ sách Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;… Bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót.

Dựa trên đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 với những thuận lợi và thách thức mới, đồng chí Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản cũng trình bày kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2019 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Dương Nhật Huy, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán đã trình bày cơ cấu doanh thu và nguồn thu của các loại sách từ năm 2016 - 2018 tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Dương Nhật Huy, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán cũng đã trình bày cơ cấu doanh thu và nguồn thu của các loại sách từ năm 2016 - 2018, cũng như trả lời thắc mắc của các Ban biên tập liên quan đến hoạt động tài chính của Nhà xuất bản.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã tổng kết, phân tích một cách sâu sắc những mặt còn hạn chế trong hoạt động của Nhà xuất bản năm 2018 và các giải pháp khắc phục trong năm 2019.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả